به ام بی فیلم خوش آمدید - امروز : جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)

 

ساماندهی

خانه » تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده (روانشناسی)

تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده

پرده در تعبیر خواب می‌تواند با مفهوم جهل مرتبط باشد. مانند زمانی که احساس می‌کنید موضوعی از شما مخفی مانده و اطرافیان با شما، صداقت لازم را ندارند. این خواب از شما می‌خواهد تا درباره‌ی این احساس درونی با خودتان صادق باشید و با صراحت و آزادی بیان بیشتری، با اطرافیان خود صحبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا جواب پرسش‌های ذهنی خود را پیدا کرده و تصمیمات روشن تری را اتخاذ کنید.

تعبیر خواب پرده مقابل پنجره
اگر پرده را در مقابل پنجره مشاهده کنید، باید بدانید که پنجره نشان دهنده‌ی دوره‌ای از زندگی شماست که احساس انتظار و معلق بودن را ایجاد کرده است. مثل زمانی که خود را در انتظار وقوع یک اتفاق جدید و مثبت مشاهده می‌کنید، اما این اتفاق به وقوع نمی‌پیوندد. این خواب از شما می‌خواهد تا از محدوده‌ی امن و انزوای فکری خود خارج شده و به سوی تجارب جدید بروید. ماندن در این موقعیت نمی‌تواند شما را به خواسته‌ی مورد نظرتان برساند.

تعبیر خواب پرده رنگی

همچنین این موضوع که پرده را در خود با چه رنگی مشاهده می‌کنید، نیز می‌تواند در تعبیر خواب شما موثر باشد. اگر پرده به رنگ قرمز یا صورتی بود، می‌تواند به نیاز درونی شما برای درک احساسی مثبت و عاطفی اشاره داشته باشد که تا کنون برای شما سر به مهر مانده. مانند زمانی که از احساس فرد مورد علاقه‌ی خود بی اطلاع هستید. این خواب از شما می‌خواهد تا پرسش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا ابهامات و چالش‌های احساسی خود را برطرف کنید را با صراحت بیان کنید.

تعبیر خواب پرده خانه

اگر در خواب پرده‌ی خاصی را در محدوده‌ی خانه‌ی خود مشاهده کنید، باید بدانید که خانه در تعبیر خواب روان شناسی، با مفهوم آرامش مرتبط است. این خواب در حالت مثبت می‌تواند پیامی از جانب ناخودآگاه شما باشد مبنی بر این که اجازه ندهید دیگران، به حریم خصوصی افکار و عقاید شما وارد شده و درباره‌ی شما قضاوت و تصمیم گیری کنند.

تعبیر خواب آتش گرفتن پرده
اگر در خواب مشاهده کنید که پرده‌ی محل کار یا خانه آتش گرفته است، باید بدانید که آتش در تعبیر خواب، سمبل خشم و کینه‌ای درونی است. این خواب نشان دهنده‌ی وقوع اتفاقی بد در آینده نیست بلکه تصویرگر حالات روانی شما در طول روز‌ها یا ماه‌های اخیر است. این خواب از شما می‌خواهد تا خشم و کینه‌ی درونی خود را سرکوب نکرده و به شیوه‌ای منطقی با این ناراحتی درونی رو به رو شوید. اجازه ندهید که سرکوب ناراحتی ها، آرامش شما را مختل کرده یا سلامت روانی شما را به خطر اندازد.

تعبیر خواب شنیدن صدا از پشت پرده
اگر در خواب مشاهده کنید که از پشت یک پرده در حال شنیدن صدا و صحبت دیگران هستید، باید بدانید که این خواب، به کنجکاوی درونی شما برای شناخت و پژوهش درباره‌ی مساله‌ی جدیدی اشاره داشته باشد. میلی که ممکن است در زندگی بیداری سرکوب کرده باشید. فرد پشت پرده، سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. مثل باور یا ارزشی جدید که ماهیت اصلی آن و چهره‌ی واقعی آن برای شما فاش نشده باقی مانده است. این خواب از شما می‌خواهد تا با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری، ابهامات را کنار زده و به مطالعه درباره‌ی موضوعات و افکاری بپردازید که در روز‌ها یا ماه‌های اخیر، فکر شما را به خود مشغول کرده است.

اگر در خواب مشاهده کنید که فردی از پشت پرده در حال ابراز علاقه به شماست، اما هویت او برای شما ناشناخته مانده است، باید بدانید که این فرد، سمبل انگیزه‌ها و علایق جدیدی است که در درون شما در حال شکل گیری می‌باشد. مثل اهداف و مهارت‌های جدیدی که به تازگی به آن‌ها متمایل شده اید. این خواب از شما می‌خواهد تا چشم خود را بر روی این علایق نبندید و اراده‌ی خود را برای محقق کردن آرزو‌های شخصی خود نشان دهید.

تعبیر خواب اشباح روی پرده
اگر در خواب، حرکت اشباح یا سایه‌ها را بر روی پرده مشاهده کنید، این خواب، اشاره به ترس‌ها و نگرانی‌های درونی خودتان دارد که در روز‌ها یا ماه‌های اخیر، شما را محدود و منفعل ساخته است. این خواب از شما می‌خواهد تا به گفته‌ها و قضاوت‌های کورکورانه توجهی نداشته و با شجاعت، مساله‌ای که برای شما چالش آفرین شده است را کنکاش و بررسی کنید. این کار، تضمین کننده‌ی آرامش روانی شما خواهد بود.

تعبیر خواب پرده در حالات مختلف (تعابیر اسلامی)
منوچهر مطیعی تهرانی
معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی‌تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد.
اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آویخته‌اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می‌دهد. حادثه‌ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می‌کند.
اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روز‌های آینده از غم و رنج رهایی می‌یابید.
کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می‌زنیم.
پرده آویختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان می‌آویزید برای خود دردسر درست می‌کنید.
چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می‌نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می‌آورید.

تعبیر خواب پرده نو کهنه

جابر مغربی می‌گوید: اگر «پادشاه» در خواب پرده نو ببیند، تعبیرش خوب است، ولی برای عامه مردم تعبیرش بد است، و تعبیر دیدن پرده کهنه برای هیچ کس خوب نیست.
منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می‌دهد. پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می‌توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید.

تعبیر خواب پرده ضخیم
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پرده تنگ و زخیمی را بر درب نصب کرده‌ای و آویخته‌ای، غمگین و ناراحت می‌شوی و در کارهایت از ترس و بیم ایمن نمی‌شوی. اگر پرده را بر درب خانه‌ای بزرگ یا درب مسجد یا در میان بازار ببینی، تعبیرش غم و اندوه و ترس شدید است.

تعبیر خواب پرده نا آشنا
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر در خواب پرده‌ای ببینی که آن را نمی‌شناسی، دچار غم و اندوه سخت‌تری می‌شود، ولی اگر پرده را می‌شناسی، دچار غم و اندوه کمتری خواهی شد.
اگر ببینی پرده از دست رفته است، صاحب پرده از غم و غصه نجات پیدا کرده و از بیم و ترس ایمن می‌شود.

تعبیر خواب پرده به روایت معبرین غربی
تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید:
پرده اشاره به توان آشکار یا پنهان ساختن چیزی، چنان که ما با احساس و افکار و حتی خاطرات خود این گونه عمل کنیم دارد.
خلوت، زندگی خصوصی
خانه داری
تجمل یا فقر
بسته به پرده‌هایی که در رویا دیده‌اید
توانایی بستن درهای جهان به روی خود
گوشه گیری باقی ماندن و خوابیدن

آنلی بیتون می‌گوید:
۱. مشاهده‌ی پرده در خواب، بیانگر آن است که با افراد خودخواهی ملاقات می‌کنید.
۲. اگر در خواب پرده‌های کثیف و پاره را دیدید، بیانگر اختلاف و مشاجره است.
۳. مشاهده‌ی پرده‌های پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگی به مادیات می‌پردازید.
۴. اگر دختری در خواب مشاهده کند که پرده‌ی اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به این معنا است که همسری ثروتمند پیدا خواهد کرد.
۵. دیدن پرده در خواب، نشانه دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می‌کنند.
۶. دیدن پرده‌های کثیف در خواب، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد.
۷. دیدن پرده‌ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب، نشانه آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقه شما خواهد بود.
۸. دیدن پرده پر نقش و نگار و پاره در خواب، نشانه آن است که تمایلات خود را ارضاء خواهید نمود.
۹. اگر دختری خواب ببیند که به پنجره اتاقش پرده‌ای پر نقش و نگار آویخته است، نشانه آن است که به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده

کارل گوستاو یونگ:
دیدن یا خواب دیدن اینکه شما پرده را می‌کشید بیانگر پنهان کاری و سرکوب افکار است. شما موضوعی شخصی یا جنبه‌ای از خودتان را مخفی می‌کنید. از طرف دیگر، خواب دیدن اینکه شما پرده را کنار می‌زنید، بیانگر این است که آماده اید چیزی مخفی در مورد خودتان را نمایش دهید.
خواب دیدن اینکه پرده‌ی صحنه نمایش بالا می‌رود، بیانگر توسعه و رشد شخصی است. شما چیزی مهم در مورد خودتان یادگرفته اید. اگر پرده‌ی صحنه نمایش پایین می‌افتد، بیانگر این است که نیاز دارید یک تصمیم را قبول کنید.
دیدن یا خواب دیدن اینکه شما پرده را می‌کشید بیانگر این است که یک موقعیت یا مساله را رد کرده انکار می‌کنید. خواب ممکن است جناسی از کور بودن باشد و اینکه نمی‌خواهید چیزی را ببینید. شاید شما چیزی را مخفی می‌کنید.
خواب دیدن اینکه پرده را کنار می‌زنید بیانگر این است که شما آماده اید که چیزی مهم و یا شخصی را که قبلا ناشناخته بوده است، نمایش دهید.

منبع:تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده

باکس دانلود
باکس تبلیغات
دسته‌بندی نشده

راهنما

در صورت خرابی لینک های دانلود خواهشمندیم در اسرع وقت از بخش نظرات ما را مطلع سازید

ورود به بخش دانلود زیرنویس فارسی

آموزش دانلود زیرنویس فارسی

آموزش سوئیچ دو زبان فارسی و انگلیسی در فیلم های دوبله

معادله را حل کنید *

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "ام بی فیلم " محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود. | طراحی شده توسط پارس تمز