به ام بی فیلم خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)

 

ساماندهی

خانه » دانلود فیلم و سریال » تعبیر خواب اعداد

تعبیر خواب اعداد

تعبیر خواب عدد و رقم

 

تعبیر خواب اعداد

ابراهیم کرمانی برای دیدن هر یک از اعداد و ارقام در خواب با استفاده از وقایع مهم و روایات تعابیری را بیان کرده است. با تعبیر خواب عدد و رقم‌های محتلف همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.

۱ عدد یکی نیک بود.
۲ عدد دو، دلیل غم بود.
۳ اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد.
۴ اگر عدد چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد و نپیوندد.
۵ اگر عدد پنج بیند، نیکو بود، وقتی که نمازها برپا دارد.
۶ اگر در خواب عدد شش بیند، دلیل که به غایت نیکو بود و مراد یابد.
۷ و ۸ اگر هفت یا هشت بیند، بد بود.
۹ اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود.
۱۰ اگر عدد ده بیند، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل گردد.
۱۱ اگر عدد یازده بیند، دلیل شغل او به روز کار تمام گردد.
۱۲ اگر عدد دوازده بیند، نیکو بود.
۱۳ اگر در خواب عدد سیزده بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
۱۴ اگر عدد چهارده بیند نیکو بود.
۱۵ اگر عدد پانزده بیند، دلیل است که پراکنده گردد.
۱۶ اگر شانزده بیند، دلیل که کارش نیکو گردد.
۱۷ اگر عدد هفده بیند، دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد.
۱۸ اگر عدد هجده بیند، دلیل که کارش برنیاید.
۱۹ اگر نوزده بیند، دلیل است او را بی زحمت کار افتد.
۲۰ اگر در خواب عدد بیست بیند، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد.
۳۰ اگر عدد سی بیند، دلیل که او را با کسی رو افتد و مراد یابد.
۴۰ اگر عدد را چهل بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
۵۰ اگر عدد پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فایده.
۶۰ عدد شصت سوگندی است بر گردن که باید شصت روز روزه بگیری.
۷۰ اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است کارش به تأخیر برآید.
۸۰ اگر عدد هشتاد بیند، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند.
۹۰ اگر در خواب عدد نود بیند، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد.
۱۰۰ اگر عدد صد بیند، دلیل که ظفر یابد.
۲۰۰ اگر عدد دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.
۳۰۰ اگر عدد سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید.

۴۰۰ اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد.

۵۰۰ اگر در خواب پانصد بیند، دلیل که کارش موقوف نماید.
۶۰۰ اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد.
۷۰۰ اگر هفتصد بیند، دلیل است از کار سخت برهد.
۸۰۰ اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
۱۰۰۰ اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر کند.
۳۰۰۰ اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد.

۴۰۰۰ عدد چهارهزار، دلیل مضرت بود.
۵۰۰۰ اگر عدد پنج هزار بیند، مبارک و فرخنده بود.
۶۰۰۰ اگر در خواب عدد شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود.
۷۰۰۰ هفت هزار، گشایش کارها است.
۸۰۰۰ هشت هزار، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود.
۹۰۰۰ اگر نه هزار بیند بد است.
۱۰۰۰۰ گر ده هزار بیند مضرت است.
۲۰۰۰۰ اگر بیست هزار بیند، دلیل است که بر دشمن غلبه کند.
۳۰۰۰۰ اگر سی هزار بیند ظفر است.
۴۰۰۰۰ اگر چهل هزار بیند، نصرت است.
۵۰۰۰۰ اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است که در رنج بماند.
۶۰۰۰۰ اگر عدد شصت هزار بیند، دلیل شادی است.
۷۰۰۰۰ اگر هفتاد هزار بیند، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.
۸۰۰۰۰ اگر عدد هشتاد هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
۹۰۰۰۰ اگر عدد نود هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
۱۰۰۰۰۰ اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است که به مرادها برسد.

منبع:تعبیر خواب اعداد

تعبیر خواب اعداد

باکس دانلود
باکس تبلیغات

راهنما

در صورت خرابی لینک های دانلود خواهشمندیم در اسرع وقت از بخش نظرات ما را مطلع سازید

ورود به بخش دانلود زیرنویس فارسی

آموزش دانلود زیرنویس فارسی

آموزش سوئیچ دو زبان فارسی و انگلیسی در فیلم های دوبله

معادله را حل کنید *

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "ام بی فیلم " محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود. | طراحی شده توسط پارس تمز