بایگانی برچسب ها: نحوه ی باز کردن نوار multitasking  با استفاده از حرکات ترکیبی تعیین شده در iPad

نحوه ی باز کردن نوار multitasking  با استفاده از حرکات ترکیبی تعیین شده در iPad

نحوه ی باز کردن نوار multitasking  با استفاده از حرکات ترکیبی تعیین شده در iPad

  نحوه ی باز کردن نوار multitasking  با استفاده از حرکات ترکیبی تعیین شده در iPad     در iOS 5 , iPhone، iPad، و iPod touch ویژگی های خاصی وجود دارد که به کمک آن می توانید هر کاری که می خواهید را راحت تر انجام دهید. با استفاده از حرکات خاصی می توانید به راحتی به صفحه ی اصلی بروید و …در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه از این حرکات استفاده کنید.     مراحل : قرار دادن انگشتان ۴ انگشت خود را روی صفح...

ادامه مطلب