بایگانی برچسب ها: خاصیت و فواید مار چیست؟

فواید مار

فواید مار

فواید مار چیست؟ فواید مار بیشتر مار‌ها نقاط گرمسیر و استوایی را برای زندگی انتخاب می‌کنند. از نظر پراکندگی گونه‌های مختلف مار در جهان به ترتیب می‌توان قاره‌های استرالیا، آفریقا، آمریکا، آسیا و اروپا را نام برد. وجود مار در مزارع و کشتزار‌ها باعث از بین رفتن موش ها، کرم‌ها و حشرات مختلف می‌شود و این امر موجب افزایش محصولات کشاورزی می‌شود. اکثر انسان‌ها از مار‌ها می‌ترسند و البته حق هم دارند چراکه بسیاری از مار‌ها سمی اند و اگر انسان را نیش...

ادامه مطلب