بایگانی برچسب ها: تعبیر دیدن خواب بافتن توسط زن

تعبیر خواب قالی بافتن

تعبیر خواب قالی بافتن

تعبیر خواب قالی بافتن ریسمان بافته و غیره در رویا نشانه به هم بافتن تاثیراتی است که در زندگی فرد ایجاد شده است. یکی کردن احساسات متضاد یا آشتی دادن دیگران از دیگر نشانه‌های بافتن طناب یا وسایل دیگر در خواب است (کتاب فرهنگ تفسیر رویا) تعبیر خواب قالی بافتن تعبیر خواب بافتن درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب بافتنی: آسایش در خانه یک طرح فانتزی می‌بافید: شوهر شما دوست داشتنی و مورد توجه خواهد بود. دشمنان می‌بافند: درکارها و معاملات ...

ادامه مطلب