بایگانی برچسب ها: انشا درباره ی احسان و نیکوکاری

انشا در مورد احسان و نیکوکاری

انشا در مورد احسان و نیکوکاری

روز نیکوکاری مصادف است با ۱۴ اسفند ماه هر سال و همه ایرانی ها در روز احسان و نیکوکاری به همنوع خود کمک می کنند. بسیاری از افراد هستند که توان مالی پایینی دارند و باید در روز نیکوکاری به آنها کمک شود. متن ادبی درباره احسان و نیکوکاری در ادامه آورده شده است. انشا در مورد احسان و نیکوکاری متن ادبی درمورد احسان و نیکوکاری برخیزیم. برخیزیم و دعا کنیم؛ برای دل های بی قراری که عید امسال خود را شاد می خواهند. برای آنان که نگران طراوت کودکان معصو...

ادامه مطلب