بایگانی برچسب ها: اسم ترکی پسرانه همراه با معنی

اسم پسر ترکی همراه با معنی

اسم پسر ترکی همراه با معنی

اسم پسر ترکی همراه با معنی اسم پسر ترکی اَرحام معنی: خویشان، کسان، بستگان، منسوبان به ویژه منسوبان نَسَبی، مهربانی کردن، مهر ورزیدن، بخشایش آوردن است. اَرسلان معنی: شیر، شیر درنده، اسد؛ از نامهای خاص ترکی؛ مرد شجاع و دلیر. اَصلان معنی: برابر با اسلان به معنی شیر، شیر بیشه. اُکتای معنی: نام پسر چنگیز؛ در ترکمنی به معنی نامدار، مشهور، بزرگ زاده، بزرگ منش. اُلدوز معنی: اولدوز اِلشن معنی: شادی ایل، حاکم، رهبر، حکمران یک منطقه. اتابک مع...

ادامه مطلب