بایگانی برچسب ها: آمپول دپومدرول چیست؟

آمپول دپومدرول برای چیست؟

آمپول دپومدرول برای چیست؟

آمپول دپومدرول برای چیست؟ موارد مصرف دپومدرول (Methylprednisolone Acetate) الف) التهاب. متیل پردنیزولون استات. متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات. ب) شوک. پ) لوپوس نفرایتیس شدید. ت) درمان یا کم کردن نواقص حسی و حرکتی ایجاد شده بوسیله صدمه حاد نخاعی. ث) داروی کمکی در درمان پنومونی پنوموسیستیس ژیرووسی (کارینی). موارد و مقدار مصرف دپومدرول(Methylprednisolone Acetate): ‏ الف) التهاب. متیل پردنیزولون استات بزرگسالان: مقدار ‏mg/day 80 -10‎‏ تزر...

ادامه مطلب