بایگانی برچسب ها: آموزش لغو اشتراک Deezer از طریق Deezer.com

نحوه لغو اشتراک Deezer از طریق Deezer.com

نحوه لغو اشتراک Deezer از طریق Deezer.com

  نحوه لغو اشتراک Deezer از طریق Deezer.com ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه اشتراک Deezer را از طریق کامپیوتر لغو کنید. بسته به نحوه اشتراک شما، می توانید اشتراک خود را از طریق Deezer.com، iTunes یا PayPal لغو کنید. deezer مراحل : از طریق مرورگر اینترنت به آدرس http://www.deezer.com بروید. اگر از طریق Deezer یا برنامه ی Android یا Deezer.com اشتراک دارید, می توانید از این روش برای لغو آن استفاده کنید. وارد حساب Deezer ش...

ادامه مطلب