بایگانی برچسب ها: آموزش بافت کلاه فرانسوی

آموزش بافت کلاه فرانسوی

آموزش بافت کلاه فرانسوی

آموزش بافت کلاه فرانسوی به صورت مرحله به مرحله آموزش بافت کلاه فرانسوی برای بافت این مدل کلاه ابتدا به بافت های زیر نیازمند هستید:‌ بافت زیر و رو ژوته بافت رکن یا جودانه کشباف دو تا یکی کردن مراحل بافت کلاه فرانسوی ۱٫ در مرحله اول آموزش بافت کلاه فرانسوی ابتدا ۸ دانه سر بیندازید. توجه داشته باشید که دانه ابتدا در هر رج را یا نباید ببافید و آن را به میل راست بگیرید و یا از زیر آن را ببافید. ۲٫ ۱ ژوته – ۱ زیر – ۱ ژوته – ۱ زیر – تا آ...

ادامه مطلب