بایگانی برچسب ها: شعر درباره حضرت محمد (ص )

شعر کوتاه در مورد حضرت محمد

شعر کوتاه در مورد حضرت محمد

شعر درباره حضرت محمد با مضامین عاشقانه شعر کوتاه در مورد حضرت محمد نور عترت آمد از آیینه‌ام کیست در غار حرای سینه‌ام رگ رگم پیغام احمد می‌دهد سینه‌ام بوی محمد می‌دهد من سخن گویم ولی من نیستم این منم یا او ندانم کیستم جبرئیل امشب دمد در نای من قدسیان خوانند با آوای من ای بتان کعبه در هم بشکنید با من امشب از محمد دم زنید از هوا گلبانگ تهلیل آمده دیده بگشایید جبریل آمده مکه تا کی مرکز نا اهل‌هاست پایمال چکمه بوجهل‌هاست مکه دریای فروغ ...

ادامه مطلب