بایگانی برچسب ها: سنگ‌های شرف الشمس

نحوه نوشتن شرق شمس

نحوه نوشتن شرق شمس

نحوه نوشتن شرق شمس حرز شرف الشمس باید در ۱۹ فروردین ماه از ساعت ۱۱ ظهر تا ساعت ۱۱شب بر روی عقیق زرد رنگ یا کاغذ زرد نوشته شود . در این حرز ۵ اسم اعظم خداوند به شکل مخصوصی نوشته می‌شود. حرز نویس باید فرد آگاه و پاکی باشد، با وضو و رو به قبله حرز را بنویسد و در نگارش آن همه قوانین این حرز را رعایت کند. در نوشتن شرف الشمس سوراخ‌های ستاره و میم و‌ ها و واو نباید بسته باشد، هیچ خطی نباید دوبار کشیده شود، خطوط ابتدا و انتهای ستاره نباید ی...

ادامه مطلب