بایگانی برچسب ها: افزایش سرعت اینترنت idm

نحوه ی افزایش سرعت دانلود IDM از طریق پاک کردن موارد دانلود شده

نحوه ی افزایش سرعت دانلود IDM از طریق پاک کردن موارد دانلود شده

  نحوه ی افزایش سرعت دانلود در هنگامدانلود(Internet Download Manager (IDM از طریق پاک کردن موارد دانلود شده    ترفند ها به شما آموزش می دهد چگونه سرعت دانلود فایل ها را که از طریق  (Internet Download Manager (IDM دانلود می کنید, افزایش دهید. (Internet Download Manager (IDM به خودی خود یک شتاب دهنده ی دانلود برای سیستم ویندوز می باشد. با اینکه IDM به خودی خود یک شتاب دهنده ی دانلود است اما شما می توانید از طریق افزایش اتصا...

ادامه مطلب

نحوه ی افزایش سرعت دانلود IDM از طریق برنامه دادن به دانلود ها

نحوه ی افزایش سرعت دانلود IDM از طریق برنامه دادن به دانلود ها

  نحوه ی افزایش سرعت دانلود در هنگامدانلود  (IDM) از طریق برنامه دادن به دانلود ها     ترفند ها به شما آموزش می دهد چگونه سرعت دانلود فایل ها را که از طریق  (Internet Download Manager (IDM دانلود می کنید, افزایش دهید. (Internet Download Manager (IDM به خودی خود یک شتاب دهنده ی دانلود برای سیستم ویندوز می باشد. با اینکه IDM به خودی خود یک شتاب دهنده ی دانلود است اما شما می توانید از طریق افزایش اتصالات در دسترس, غیر فعال کردن موارد...

ادامه مطلب

نحوه ی افزایش سرعت دانلودIDM ( با کاهش دانلود های هم زمان )

نحوه ی افزایش سرعت دانلودIDM ( با کاهش دانلود های هم زمان )

  نحوه ی افزایش سرعت دانلود در هنگامدانلود(Internet Download Manager (IDM ( با کاهش دانلود های هم زمان )   ترفند ها به شما آموزش می دهد چگونه سرعت دانلود فایل ها را که از طریق  (Internet Download Manager (IDM دانلود می کنید, افزایش دهید.( Internet Download Manager (IDM به خودی خود یک شتاب دهنده ی دانلود برای سیستم ویندوز می باشد. با اینکه IDM به خودی خود یک شتاب دهنده ی دانلود است اما شما می توانید از طریق افزایش اتصالات د...

ادامه مطلب

نحوه ی افزایش سرعت دانلود با  IDM ( از طریق غیر فعال کردن موارد کاهنده ی سرعت )

نحوه ی افزایش سرعت دانلود با  IDM ( از طریق غیر فعال کردن موارد کاهنده ی سرعت )

  نحوه ی افزایش سرعت دانلود با  (IDMدانلود غیر فعال کردن موارد کاهنده ی سرعت )   ترفند ها به شما آموزش می دهد چگونه سرعت دانلود فایل ها را که از طریق ( Internet Download Manager (IDM دانلود می کنید, افزایش دهید. (Internet Download Manager (IDM به خودی خود یک شتاب دهنده ی دانلود برای سیستم ویندوز می باشد. با اینکه IDM به خودی خود یک شتاب دهنده ی دانلود است اما شما می توانید از طریق افزایش اتصالات در دسترس, غیر فعال کردن مواردی که موجب...

ادامه مطلب

نحوه ی افزایش سرعت دانلود با IDM ( از طریق افزایش اتصالات )

نحوه ی افزایش سرعت دانلود با IDM ( از طریق افزایش اتصالات )

  نحوه ی افزایش سرعت دانلود در هنگامدانلود(Internet Download Manager (IDM ( از طریق افزایش اتصالات )   ترفند ها به شما آموزش می دهد چگونه سرعت دانلود فایل ها را که از طریق  (Internet Download Manager (IDM دانلود می کنید, افزایش دهید. (Internet Download Manager (IDM به خودی خود یک شتاب دهنده ی دانلود برای سیستم ویندوز می باشد. با اینکه IDM به خودی خود یک شتاب دهنده ی دانلود است اما شما می توانید از طریق افزایش اتصالات در دسترس...

ادامه مطلب