بایگانی برچسب ها: اتصال دو کامپیوتر برای انتقال فایل

نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ از طریق کابل کراس اور اترنت

نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ از طریق کابل کراس اور اترنت

  نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ از طریق کابل کراس اور اترنت انتقال داده ها از یک لپ تاپ به لپ تاپ دیگر اصلا سخت نیست – چندین روش برای انتقال سریع داده های دیجیتال وجود دارد. تعداد و حجم فایل هایی که می خواهید منتقل کنید, نوع لپ تاپ هایی که استفاده می کنید و سطح دانش فنی شما به شما کمک می کند تا بهترین روش را برای انتقال دادن فایل ها بین دو کامپیوتر استفاده کنید.   مراحل : شما می توانید بدون نقطه اتصال دو کامپیوتر را ب...

ادامه مطلب

نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ از طریق پیوست ایمیل

نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ از طریق پیوست ایمیل

  نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ از طریق پیوست ایمیل انتقال داده ها از یک لپ تاپ به لپ تاپ دیگر اصلا سخت نیست – چندین روش برای انتقال سریع داده های دیجیتال وجود دارد. تعداد و حجم فایل هایی که می خواهید منتقل کنید, نوع لپ تاپ هایی که استفاده می کنید و سطح دانش فنی شما به شما کمک می کند تا بهترین روش را برای انتقال دادن فایل ها بین دو کامپیوتر استفاده کنید.   مراحل : آدرس ایمیل در قسمت گیرنده ی ایمیل آدرس ایمیل خود را وار...

ادامه مطلب

نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ از طریق اتصال مستقیم به فایروایر

نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ از طریق اتصال مستقیم به فایروایر

  نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ از طریق اتصال مستقیم به فایروایر انتقال داده ها از یک لپ تاپ به لپ تاپ دیگر اصلا سخت نیست – چندین روش برای انتقال سریع داده های دیجیتال وجود دارد. تعداد و حجم فایل هایی که می خواهید منتقل کنید, نوع لپ تاپ هایی که استفاده می کنید و سطح دانش فنی شما به شما کمک می کند تا بهترین روش را برای انتقال دادن فایل ها بین دو کامپیوتر استفاده کنید.   مراحل : لپ تاپ سازگاری لپ تاپ ها را با فایروایر بررسی ...

ادامه مطلب

نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ با استفاده از فضای ذخیره سازی ابری

نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ با استفاده از فضای ذخیره سازی ابری

  نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ با استفاده از فضای ذخیره سازی ابری انتقال داده ها از یک لپ تاپ به لپ تاپ دیگر اصلا سخت نیست – چندین روش برای انتقال سریع داده های دیجیتال وجود دارد. تعداد و حجم فایل هایی که می خواهید منتقل کنید, نوع لپ تاپ هایی که استفاده می کنید و سطح دانش فنی شما به شما کمک می کند تا بهترین روش را برای انتقال دادن فایل ها بین دو کامپیوتر استفاده کنید.   مراحل : سرویس ذخیره سازی ابری یک سرویس ذخیره س...

ادامه مطلب

نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ با استفاده از انتقال FTP

نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ با استفاده از انتقال FTP

  نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ با استفاده از انتقال FTP انتقال داده ها از یک لپ تاپ به لپ تاپ دیگر اصلا سخت نیست – چندین روش برای انتقال سریع داده های دیجیتال وجود دارد. تعداد و حجم فایل هایی که می خواهید منتقل کنید, نوع لپ تاپ هایی که استفاده می کنید و سطح دانش فنی شما به شما کمک می کند تا بهترین روش را برای انتقال دادن فایل ها بین دو کامپیوتر استفاده کنید.   مراحل : گزینه turn windows features on یک سرور FTP تنظیم کنید. F...

ادامه مطلب

نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ با استفاده از انتقال SMB

نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ با استفاده از انتقال SMB

  نحوه ی انتقال فایل ها بین دو لپ تاپ با استفاده از انتقال SMB انتقال داده ها از یک لپ تاپ به لپ تاپ دیگر اصلا سخت نیست – چندین روش برای انتقال سریع داده های دیجیتال وجود دارد. تعداد و حجم فایل هایی که می خواهید منتقل کنید, نوع لپ تاپ هایی که استفاده می کنید و سطح دانش فنی شما به شما کمک می کند تا بهترین روش را برای انتقال دادن فایل ها بین دو کامپیوتر استفاده کنید.   مراحل : اتصال شبکه اطمینان حاصل کنید که هر دو رایانه به یک شبکه م...

ادامه مطلب